NÚMEROS DE TRES CIFRAS


tema 4-1.PNG tema4-2.PNG tema 4-4.PNG tema 4-3.PNG

SUMAS CON LLEVADAS CON NÚMEROS DE TRES CIFRAS


TEMA 4-5.PNG TEMA 4-6.PNG TEMA 4-7.PNG

TEMA 4-8.PNG TEMA 4-9.PNGTEMA 4-10.PNG TEMA 4-11.PNG TEMA 4-12.PNG TEMA 4-13.PNG TEMA4-14.PNG TEMA 4-15.PNG

TEMA 4-16.PNG TEMA 4-17.PNG TEMA 4-18.PNG

TEMA 4-19.PNG


RESTAS CON LLEVADAS CON NÚMEROS DE DOS CIFRAS


tema 4-20.PNG tema 4-21.PNG tema 4-22.PNG
PROPIEDAD CONMUTATIVA


tema 4-29.PNG tema 4-30.PNG tema 4-31.PNG


PROPIEDAD ASOCIATIVA


tema 4-33.PNG tema 4-35.PNG tema 4-36.PNG

CENTÍMETRO Y METRO


TEMA 4-37.PNG TEMA 4-38.PNG TEMA 4-39.PNG

TEMA 4-40.PNG TEMA 4-41.PNG TEMA 4-42.PNG

TEMA 4-43.PNG TEMA 4-44.PNG

TEMA 4-45.PNG TEMA 4-46.PNG

TEMA 4-47.PNG tema 4-48.PNG

KILÓMETRO


tema 4-49.PNG

LOS ÁNGULOS


tema 4-50.PNG tema 4-51.PNG

RESUELVO PROBLEMAS


tema 4-53.PNG tema 4-52.PNG tema 4-54.PNG tema 4-55.PNG tema 4-56.PNG tema 4-58PNG.PNG